Sơ lược về phương pháp Montessori


Phương pháp giáo dục Montessori được xây dựng dựa trên niềm tin rằng, Trẻ em có năng lực tự phát triển trong một môi trường được thiết kế đặc biệt để đáp ứng các nhu cầu của Trẻ ở từng giai đoạn phát triển và được người lớn trợ giúp đúng cách, khi đó Trẻ sẽ tự tìm ra lộ trình nhằm phát huy tối đa tiềm năng sẵn có của mình. Phương pháp Montessori mang tên nhà cải cách giáo dục lỗi lạc người Ý: bác sĩ Maria Montessori- người khởi xướng và hiến dâng trọn đời mình cho tư tưởng giáo dục nhân bản này. Từ hơn một trăm năm nay, “tâm truyền tâm”- phương pháp Montessori được Nhân loại tiến bộ thừa nhận khắp năm châu. Đối với giáo dục mầm non, tính ưu việt của phương pháp Montessori được thừa nhận rộng rãi và có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến đời sống của Nhân loại.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những khác biệt chính

Sự hình thành các năng lực cơ bản ở Trẻ nhỏ trong những năm đầu đời là vô cùng quan trọng - không đơn thuần là thụ đắc kiến thức, mà quan trọng hơn là khả năng tập trung, tính kiên trì, độc lập trong suy nghĩ, tinh thần lạc quan cũng như khả năng giao thiệp và tương tác tốt với những người xung quanh. Nếu được hỗ trợ đúng cách trong những năm phát triển định hình này, Trẻ em sẽ trở thành những người lớn tự mình có động lực ham học hỏi, có tư duy linh hoạt và sáng tạo, không chỉ ý thức được nhu cầu của người khác mà còn tích cực thúc đẩy sự hài hòa trong cuộc sống.

Giáo dục Montessori so với giáo dục truyền thống

Trong giáo dục truyền thống, người lớn quyết định những gì Trẻ em cần học, khả năng ghi nhớ để trả bài được dùng làm thước đo thành tích học tập. Giáo viên là người chủ động trao truyền thông tin, tri thức, và Trẻ là đối tượng tiếp thu thụ động.

Trong giáo dục Montessori, hoạt động của Đứa trẻ được đặt trên tất cả, Đứa trẻ là người làm chủ môi trường học tập của mình. Giáo viên có một vai trò khác, là tạo ra đúng tình huống để Trẻ có thể được hướng dẫn tự chọn những gì Trẻ cần từ những gì được trao tặng. Khi đó Trẻ sẽ dần dần trở nên chủ động trong học hỏi và phát huy hết tiềm năng riêng biệt của mình vì Trẻ đang học theo tốc độ và nhịp điệu riêng, dựa trên nhu cầu phát triển riêng của từng Trẻ ở thời điểm ấy.

Khai Tam Montessori

Địa chỉ: Số 55B15 Đường Cây Keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TPHCM
Tel: 08.3729.8099 - 0903215178
Email: info@mamnonkhaitam.edu.vn
Website: www.mamnonkhaitam.edu.vn

Đăng ký nhận bản tin