Chính sách học phí


CAM KẾT VỀ CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ VÀ SINH HOẠT CỦA BÉ

Trường Mầm non Khai Tâm cam kết mạnh mẽ về những vấn đề sau đây:

 1. Duy trì một mức học phí cố định trong suốt quá trình học của Bé (không tăng học phí hàng năm đối với từng Bé). Mức học phí áp dụng cho mỗi Bé sẽ căn cứ vào thời điểm Bé nhập học.
 2. Giảm 20% học phí cho 12 tháng học đầu tiên đối với những Bé nhập học từ tháng 8 năm 2014 đến hết tháng 6 năm 2015.
 3. Giảm 15% học phí cho những Bé có anh, chị em ruột đang theo học tại Trường.
 4. Tiền cơ sở vật chất chỉ thu một lần duy nhất trong suốt quá trình học tập của Bé tại Trường và được sử dụng mua sắm các vật dụng cá nhân phục vụ sinh hoạt hàng ngày của Bé như: sách vở, giấy mực, gường, chăn, gối, khăn tắm… Bé có anh, chị em ruột đang theo học tại Trường sẽ được giảm 50% tiền cơ sở vật chất.
 5. Tiền ăn của Bé chỉ sử dụng để phục vụ bữa ăn hàng ngày của Bé, tuyệt đối không sử dụng tiền ăn của Bé vào bất kỳ mục đích nào khác.
 6. Tiền ăn có thể thay đổi theo thời giá nhưng được duy trì một mức cố định ít nhất trong 12 tháng liên tục. Tiền ăn sẽ được thanh toán đầy đủ hàng tháng với phụ huynh.

HỌC PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU ÁP DỤNG TRONG NĂM HỌC 2014- 2015

 1. Mức học phí áp dụng cho những Bé đăng ký nhập học từ tháng 8 năm 2014 đến hết tháng 6 năm 2015:

v  Bé từ 12 tháng đến 18 tháng tuổi: 2.640.000 đồng/tháng (đã bao gồm phí bán trú, chưa bao gồm tiền ăn).

v  Bé từ 19 tháng đến 72 tháng tuổi: 2.400.000 (bao gồm học phí và phí bán trú, chưa bao gồm tiền ăn).

v  Mức học phí trên sẽ được duy trì trong suốt quá trình Bé theo học tại Trường.

 1. Những Bé nhập học trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2014 đến hết tháng 6 năm 2015 sẽ được giảm 20% học phí cho 12 tháng học đầu tiên. Cụ thể là:

 

STT

Lứa tuổi

Học phí

Phí phục vụ bán trú

Tổng cộng

1

12- 18 tháng

1.100.000

1.100.000

2.200.000 (*)

2

19- 72 tháng

1.100.000

900.000

2.000.000 (**)

 (*) (**): Học phí trên đã được giảm 20%; và chưa bao gồm tiền ăn của Bé 

 1. Tiền ăn của Bé có thể thay đổi theo thời giá, trong năm học 2014- 2015, tiền ăn mỗi ngày của Bé là 40.000 đồng. Tiền ăn sẽ được thanh toán vào cuối mỗi tháng, nếu còn dư sẽ được cấn trừ vào tháng tiếp theo hoặc trả lại cho phụ huynh.
 2. Tổng hợp các khoản thu hàng tháng trong năm học 2014- 2015:

STT

Lứa tuổi

Học phí

Phí phục vụ bán trú

Tiền ăn

26 ngày/tháng

Tổng cộng

1

12- 18 tháng

1.100.000

1.100.000

1.040.000

3.240.000

2

19- 72 tháng

1.100.000

900.000

1.040.000

3.040.000

 1. 5.    Các khoản thu đầu khóa học:

STT

Khoản thu

Mức thu

1

Cơ sở vật chất (*)

1.000.000

2

Bảo hiểm tai nạn (**)

30.000/1 năm

(*) Giảm 50% tiền cơ sở vật chất cho Bé có anh, chị em ruột đang theo học tại Trường; tiền cơ sở vật chất đóng một lần cho toàn bộ thời gian học của Bé và không hoàn lại khi Bé nghỉ học.

(**) Tiền bảo hiểm tai nạn đóng hàng năm theo quy định chung.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG MẦM NON KHAI TÂM

Khai Tam Montessori

Địa chỉ: Số 55B15 Đường Cây Keo, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TPHCM
Tel: 08.3729.8099 - 0903215178
Email: info@mamnonkhaitam.edu.vn
Website: www.mamnonkhaitam.edu.vn

Đăng ký nhận bản tin